POČÍTAČ

Vyberte si svoj kurz na domovskej stránke alebo na stránke kurzov.Nájdite celok, ktorý chcete dokončiť. Klinite na študentskú príručku.

 


Ak sa chcete o celku dozvedieť viac, kliknite na položku zobraziť viac.Na otvorenie klinite na študentskú príručku.MOBILNÝ PRÍSTUP

Vyberte si svoj kurz na domovskej stránke alebo na stránke kurzov.Nájdite celok, ktorý chcete dokončiť. Ťuknite na študentskú príručku.Ak sa chcete o celku dozvedieť viac, ťuknite na položku zobraziť viac.Na otvorenie ťuknite na študentskú príručku.