STOLNÍ POČÍTAČ

Na domovské obrazovce nebo na stránce Courses (kursy) si vyberte kurs.

 


Najděte si jednotku, kterou hodláte dokončit. Klikněte na průvodce Student Guide.

 


Pokud chcete o jednotce vědět více, klikněte na View More (zobrazit více).Kliknutím průvodce Student Guide otevřete.MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ

Na domovské obrazovce nebo na stránce Courses (kursy) si vyberte kurs.

 


Najděte si jednotku, kterou hodláte dokončit. Klepněte na průvodce Student Guide.Pokud chcete o jednotce vědět více, klepněte na View More (zobrazit více).Klepnutím průvodce Student Guide otevřete.