POČÍTAČ

Z vašej domovskej stránky:Alebo kliknite na položku môj pokrok v hlavnom menu v hornej časti stránky.Pozrite si svoj pokrok a výkon po týždňoch alebo mesiacoch. Sledujte svoje skóre podľa zručností. Kliknutím na rozbaľovacie menu vpravo hore zobrazíte výsledky kurzov. Angličtina, španielčina a nemčina sú jedinými dostupnými jazykmi.MOBILNÝ PRÍSTUP

 

Na svojej domovskej stránke prejdite nadol:

 Alebo vyberte položku môj pokrok z navigácie.

 

 

 

Ťuknutím na rozbaľovací zoznam zobrazíte výsledky podľa kurzu. Angličtina, španielčina a nemčina sú jedinými dostupnými jazykmi.

 


Pozrite si svoj pokrok a výkon po týždňoch alebo mesiacoch. Sledujte svoje skóre podľa zručností.