Trikrát.

Po prvom a druhom testovaní sa vám pri návrate na stránku kurzu ponúkne možnosť Absolvovať test znova.Po treťom vám umožní len skontrolovať vaše najnovšie výsledky.