Drie keer.

Na de eerste en tweede toets krijgt u de mogelijkheid ‘Nogmaals overdoen’ wanneer u terugkeert naar de Cursuspagina.Na de derde poging kunt u alleen uw meest recente resultaten bekijken.