NÁVOD NA RÝCHLY ŠTART

NÁVOD NA RÝCHLY ŠTART: PORTÁL ŠTUDENTSKÝCH MATERIÁLOV
B. TECHNICKÉ POŽIADAVKY Uistite sa, že váš počítač spĺňa tieto minimálne technické požiadavky: Ako prehliadač používa “šlágre” typu Safari, Chrome, Firef...
Sun, 23 Jún, 2019 v 10:24 DOOBEDA