POČÍTAČ

Prejdite do spodnej časti stránky kurzov. Ak je k dispozícii plné MP3 audio na stiahnutie, uvidíte to tam.Kliknite na tlačidlo stiahnuť.

Ak chcete otvoriť kompirmovaný priečinok, kliknite pravým tlačidlom myši a extrahujte všetko.Poznámka: Obsah študijných materiálov je pravidlene upravovaný. Ak si stiahnete študentskú príručku ako PDF alebo úplný MP3 album, tieto zmeny a vylepšenia neuvidíte. Najlepší spôsob využívania týchto materiálov je online.


OBILNÝ PRÍSTUP

Prejdite do spodnej časti stránky kurzov. Ak je k dispozícii plné MP3 audio na stiahnutie, uvidíte to tam.

Kliknite na súbor, ktorý chcete stihanuť.V závislosti od vášho mobilného telefónu si ho môžete okamžite otvoriť v dolnej časti obrazovky.Alebo prejdite do priečinka predvoleného na preberanie súborov. Rozbaľte priečinok (vyberte a ťuknite na položku rozbaliť). Vyberte si skladbu, ktorú chcete počúvať a prehrávač zvuku.Poznámka: Obsah študijných materiálov je pravidlene upravovaný. Ak si stiahnete študentskú príručku ako PDF alebo úplný MP3 album, tieto zmeny a vylepšenia neuvidíte. Najlepší spôsob využívania týchto materiálov je online.