Áno. Keď vidíte riadky v pracovnom zošite (tabuľky, zápis jedného slova, frázy atď.), môžete zadať odpoveď. Kliknite/ťuknite a zadajte svoju odpoveď do medzier.