Ja. Als u streepjes in uw werkboek ziet (tabellen, woord invullen, zinnen, enz.), kunt u een antwoord intypen. Klik/druk op een leeg veld en typ uw antwoord in.