Test nájdete v spodnej časti vstupnej stránky kurzu.