STOLNÍ POČÍTAČ

V pravém horním rohu průvodce Student Guide klikněte na Add Notes (přidat poznámky).Poznámku můžete psát po kliknutí kamkoliv na stránku. Napište text a klikněte na Save Note (uložit poznámku). Poznámku zrušíte kliknutím na Cancel (zrušit).MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ

Poznámka: pro přístup k průvodci Student Guide vám doporučujeme používat přístroj s obrazovkou alespoň o velikosti tabletu nebo větší. Postupujte podle pokynů v průvodci Student Guide pro stolní počítač.

U telefonu: V pravém horním rohu průvodce Student Guide klepněte na Add Notes (přidat poznámky).Poznámku můžete psát po klepnutí kamkoliv na stránku. Napište text a klepněte na Save Note (uložit poznámku). Poznámku zrušíte klepnutím na Cancel (zrušit).