Opakovacie lekcie sú určené na to, aby ste sa im venovali výlučne so svojím inštruktorom ako aktivite na hodinách. Nie sú určené na to, aby sa vykonávali mimo hodiny ako súčasť samoštúdia. Inštruktori budú potrební na to, aby pre vás zvolili aktivity založené na vašom výkone či pokroku a poskytli vám odpovede/ podporu/spätnú väzbu od prípadu k prípadu.