Twoja odpowiedź przyjmie kolor zielony.Jeśli będzie niepoprawna, to przyjmie kolor czerwony. Usuń niepoprawną odpowiedź i wpisz nową, aby ją poprawić.