Klikněte na šipku směřující vpravo v pravém horním rohu obrazovky. klikněte na Log out (odhlásit).MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ

Otevřete nabídku v pravém horním rohu obrazovky.Klepněte na Log out (odhlásit se).