Klikněte nebo klepněte na bublinu, jež označuje poznámku, kterou hodláte upravovat. Klikněte nebo klepněte na Edit Note (upravit poznámku).Poznámku si upravte a klikněte nebo klepněte na Save Note (uložit poznámku).