POČÍTAČ

V hornej časti stránky kliknite na položku môj pokrok. Kliknutím na panel zobrazíte skóre.Posúvajte nadol. Ak chcete zobraziť názov celku a výsledky, umiestnite kurzor myši na jednotlivé časti grafu.

 


MOBILNÝ PRÍSTUP

 

Prístup máte zo sekcie môj pokrok v hlavnom menu v pravej hornej časti obrazovky. Posunutím prstom doprava alebo doľava zobrazíte jednotlivé skóre.