Vyplňte prázdne miesto:

Kliknite/ťuknite a píšte.Viacero možností (vyberte správne slovo):

Kliknite/ťuknite na slovo.Vyberte správne písmená (píšte):

Napíšte odpoveď.Vyberte správne písmená (kliknite na písmená):Potiahnite myškou:

Kliknite/ťuknite a podržte odpoveď.Presuňte odpoveď na správne miesto.Potiahnite alebo pustite odpoveď. Správne odpovede sa označia zelenou. Ak Vaša odpoveď nebola prijatá, skúste ju zmeniť.