Ak chcete vidieť slovnú zásobu a gramatiku, ktorú sa naučíte, kliknite na položku zobraziť viac pre daný celok na stránke kurzu.Stiahnite si lekciu v PDF alebo v audio forme.Ak chcete zobraziť viac informácií o ďalšom alebo predchádzajúcom celku, kliknite na odkazy v ľavom a pravom dolnom rohu.MOBILNÝ PRÍSTUP

Ak chcete vidieť slovnú zásobu a gramatiku, ktorú sa naučíte, ťuknite na položku zobraziť viac pre daný celok na stránke kurzu.Stiahnite si lekciu v PDF alebo v audio forme.Ak chcete zobraziť viac informácií o ďalšom alebo predchádzajúcom celku, ťuknite na odkazy v ľavom a pravom dolnom rohu.