Oznaczają one, że zadanie zawiera więcej niż jedną część. Aby przejść do następnej części, kliknij przycisk ze strzałką w prawo obok ikony żarówki.