Kursy jsou přístupné z domovské stránky nebo z nástěnky. Jednotky jsou dílčí součásti kursu. Každá jednotka obsahuje průvodce Student Guide, učební materiály a cvičení Online Practice.