KOMPUTER

Użyj rozwijanej listy filtra na stronie kursu i zaznacz „Nieukończone ćwiczenia” lub „Ukończone ćwiczenia”.URZĄDZENIA MOBILNE

Użyj rozwijanej listy filtra na stronie kursu i zaznacz „Nieukończone ćwiczenia” lub „Ukończone ćwiczenia”.